Aktuality

Agrostroj sponzorem Průmkathonu

19/12/2021

Průmkathon, to je název prvního ročníku hackathonu, který se uskutečnil na průmyslové škole v Pelhřimově. Jedná se o vůbec první hackathon v České republice pořádaný střední školou. Organizace akce se chopil bývalý student a účastník několika světových hackathonů Martin Lahučký, který za podpory SPŠ, Agrostroje, První Pozice a Hospodářské komory kraje Vysočina zorganizoval tuto akci, jejímž cílem je především posouvání znalostí studentů v oblasti IT a strojírenství. Martin byl po celou dobu zároveň moderátorem akce. Pro soutěžící byly připraveny 4 výzvy, do nichž se mohli zapojit. Dvě z nich byly z oblasti IT a dvě z nich byly z oblasti strojírenství. Připraveny byly i hodnotné ceny pro vítěze. Týmy studentů soutěžily o 3D tiskárny a produkty značky Apple. 

Úkoly z oblasti strojírenství byly zadávány technickým odd. naší společnosti a dohlížel na ně přímo technický ředitel Miloš Křenek, který společně s dalšími našimi zaměstnanci byl připraven pomoci studentům a konzultovat s nimi různé postupy při řešení úkolů. 

Akce se účastnil i obchodní ředitel Jaroslav Habáň. Ten na začátku akce studenty přivítal, představil jim naši společnost a její technickou vyspělost, včetně bytových domů pro budoucí i současné zaměstnance. Zmínil, že bere za svou povinnost podporovat akce tohoto typu a bude rád, když některý z účastníků v budoucnu rozšíří řady zaměstnanců naší společnosti a pomůže k dalšímu růstu. Vyzdvihl jejich účast na této akci a řekl, že všichni jsou již nyní vítězové, bez ohledu na umístění, a to díky tomu, že se rozhodli posouvat své znalosti. Popřál jim hodně štěstí. Po něm pár slov zmínili zástupci První Pozice a Hospodářské komory. 

Samotné akce se účastnilo celkem 51 hackerů v 17 týmech. Pro odbornou konzultaci bylo celkem 5 mentorů, kteří dohlíželi a konzultovali řešení se soutěžícími. Celá akce byla vysílána formou živého streamu na youtube. Za zmínku stojí, že do této akce se zapojili studenti z celé ČR, a to formou online. Jak náročné, ale zároveň i napínavé to pro studenty bylo, šlo vyčíst z jejich tváří. Na začátku ve tvářích bylo znatelné napětí a odhodlání čelit výzvám, které po dokončení vystřídalo uvolnění, únava a spokojenost. 

Pak už na řadu přišlo vyhlášení nejlepších řešení. Za výzvy z oblasti strojírenství si vzal slovo náš technický ředitel Miloš Křenek. Ten zmínil rozhodující faktory a pochválil práci všech zapojených účastníků. Cenu v první kategorii vyhrála skupina HellHome. Jednalo se o 3D tiskárnu. Druhá strojírenská výzva byla o něco těžší a zapojily se do ní jen dva týmy. Vítězem se stal tým studentů ze SPŠ. 

Poté došlo na vyhlášení IT výzev, které vyhlašovali zástupci První Pozice a Hospodářské komory. 

Na závěr Miloš Křenek i Jaroslav Habáň popřáli krásné Vánoce a zmínili, že Průmkathon může s podporou naší společnosti počítat i v dalších ročnících. Jak celou akci hodnotí obchodní ředitel Jaroslav Habáň, se dočtete na konci článku. 

Chtěli bychom poděkovat všem, jež se na tomto prvním ročníku podíleli. Zároveň chválíme odhodlání, s jakým se do výzev soutěžící pustili. 

Děkujeme také Martinovi Lahučkému, který stojí za zrodem prvního Průmkathonu. Krátký rozhovor s Martinem Lahučkým naleznete na konci tohoto článku. 

Rozhovory: Jaroslav Habáň, Obchodní ředitel 

Proč jste se rozhodli podpořit zrovna tento projekt? 

Co se tohoto projektu týče, vidíme ho ze dvou úhlů. První úhel je samostatný projekt, který vnáší novou myšlenku do středoškolského technického vzdělávání. Projekt nám byl představen před nedávnem a musím skutečně poděkovat Martinovi Lahučnému, že přinesl tento nápad. My jako klíčová strojírenská firma v regionu úzce spolupracujeme s průmyslovými školami. Když jsme byli osloveni, nemusel nás nikdo dlouho přesvědčovat o myšlence Průmkathonu. Akce je zajímavá i z pohledu školy a my naší podporou chceme zatraktivnit strojírenské obory a vnést do toho i jistou formu soutěživosti. Máme za sebou první ročník a vše nasvědčuje tomu, že byl úspěšný, a věříme, že se bude opakovat. I nadále bychom rádi byli partnerem a podporovatelem tohoto projektu. Smysl vidíme i v tom, že díky tomuto projektu lze studentům ukázat praktický pracovní život, jelikož zadání bylo z reálných příkladů naší společnosti. 

Co si klade Agrostroj za cíl a co od toho očekává? 

Cílem je ukázat studentům nejen teoretickou, ale i praktickou stránku. A popřípadě je i popíchnout k tomu, aby k nám nastoupili na praxi. Chceme podporovat technické školství a technické vzdělávání lidí. Těchto lidí je pořád málo. Chceme tak i studentům ukázat, že dnes už to není žádná špinavá a fyzicky náročná práce. Aktuálně máme 85% CNC technologií. Šikovní lidé u nás vždy najdou uplatnění. Naše krédo je po vzoru škol, akorát jsme si ho upravili na práce hrou. A takto to chceme prezentovat i mladé generaci. Naše krédo je po vzoru škola hrou, akorát jsme ho upravili na práce hrou. 

Jak si pochvalujete spolupráci se SPŠ a SOU? 

Kdybychom s touto spoluprací nebyli spokojeni, určitě bychom se školou nespolupracovali. Ještě před deseti lety měly průmyslové školy problémy kvůli nízkému počtu žáků na ročník. Myslíme si, že vzájemnou spoluprací se povedlo i zvýšit povědomí o strojírenských oborech. Rodiče i děti pochopili, že strojírenství tady bylo, je a bude. Je to zajímavý obor, kde se můžou rozvíjet dále i po škole. 

Jaké další projekty a spolupráce se chystá Agrostroj podporovat/rozvíjet? 

Nedávno jsme společně s firmou Cloos, která vyrábí svařovací roboty, pomohli jeden tento robot získat pro školu SPŠ a SOU v Pelhřimově. A jsou i další projekty, na kterých spolupracujeme. Například jde o vzdělávání učitelů a možnost praxe u nás pod školeným personálem. Dalším určitě zajímavým projektem je zaměstnanecké bydlení. Společnost Agrostroj vystavila 8 vila-domů z 96 nadstandardními byty. Každý byt má 95 metrů čtverečných, dvě terasy a garážové stání. Věříme, že to bude atraktivní nabídka pro budoucí perspektivní pracovníky nejenom z našeho regionu, ale i z dalších krajů České republiky, popřípadě i z okolních zemí. Veškeré informace o tomto projektu, o dalších benefitech a o společnosti obecně naleznete na www.agrostroj.cz atp… 

Rozhovor: Martin Lahučký

Martin je absolventem SPŠ v Pelhřimově a hlavním iniciátorem akce Průmkathon. Sám o sobě říká: „Chci se posouvat vpřed a neustále vzdělávat. Mám rád programování, hudbu a cestování. Začalo mě bavit vytváření a řízení projektů a proto se začínám zaměřovat i na projektový management. Nejraději pracuji v týmu, ale nevadí mi ani tvořit sám. Rád programuji aplikace." Nedalo nám to, a trochu jsme ho vyzpovídali. 

Kde vznikla myšlenka vytvořit projekt Průmkathon? 

Už jsem se zúčastnil sedmi „hackatonů" a na těch posledních akcích mě zaujalo, jak probíhají. Řekl jsem si, že bych toho chtěl dělat víc. Díky mým kontaktům ze světových hackatonů jsem se spojil s lidmi, kteří akce tohoto typu pořádají. Chtěl jsem vyzkoušet něco, co tu nebylo. A když jsem se poohlížel, tak nikde v ČR ještě nebyl hackaton pořádaný střední školou. Pro středoškoláky už byly, ale nikdy to nepořádala střední škola. Tak jsem si řekl, co to zkusit. Vydal jsem se za panem ředitelem Hlaváčkem a jemu se myšlenka zalíbila. Poté jsme spolu šli za panem Habáňem a jeho to také zaujalo a dohodli jsme se, že Agrostroj bude garantem strojírenských kategorií. Na první ročník mi přišlo líto mít čistě strojírenský hackaton, ale snad mohu prozradit, že do budoucna plánuji hackaton čistě strojírenský a čistě zaměřený na informatiku. V kategorii informatiky jsem oslovil pana Martínka z 1P. A výsledky našeho jednání jste nyní tady viděl (úsměv).

Jaká je Vaše spokojenost s průběhem a účastí? 

S účastí jsem spokojený neskutečně. Účast byla opravdu nadprůměrná. Říkal jsem si, že kdyby bylo 21 týmů, bude to skvělé. Nakonec jich bylo 18 a 51 účastníků, a to bylo opravdu nad očekávání. Mám z toho opravdu radost. Dnes jsem procházel videa soutěžících a opravdu mohu říci, že bych se pár videí nestyděl zařadit ke světovým hackatonům, protože by měly opravdu šanci na úspěch.Procházel jsem videa soutěžících a opravdu mohu říci, že bych se pár videí nestyděl zařadit ke světovým hackathonům, protože by měly opravdu šanci na úspěch. 

Kolik vás na Průmkathonu dělá a kolik času zabere příprava? 

Hlavní organizátor jsem já. Na tomto konkrétním Průmkathonu jsem strávil 250 hodin čistého času. S některými věcmi mi pomohl pan Martínek a pan Habáň. Nejtěžší je zformulovat výzvy tak, aby obtížnost byla odpovídající znalostem soutěžících. Hlavně, když jsou to hackatony na světové úrovni, tak tam někdy jsou šílená zadání. Třeba udělejte neuronovou síť na zkoumání nádoru na plicích. Ti lidé to za víkend udělají, protože to jsou extratřídy. Tady máte středoškoláky, kteří mají talent, jako třeba pan Svoboda jehož práci jsem měl možnost vidět a který také vyhrál dnes jednu z kategorií. 

Zaznělo to tu několikrát, další ročníky tedy jsou v plánu? 

Samozřejmě. Rád bych značku Průmkathon rozvinul tak, aby se nepořádala jen tady na škole, ale aby si tuto značku mohly propůjčit i jiné průmyslové školy z ČR. A já jim rád pak pomohu se všemi organizačními věcmi.

Agrostroj sponzorem Průmkathonu